Porovnanie povolaní
Zadajte povolanie do vyhľadávacieho poľa
Porovnajte tieto krajiny
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoducho/Prehľadne/Rýchlo
 
print_button
Vitajte na Jobtour,
platforme pre cezhraničné porovnanie povolaní pre spoločnú pracovnú a hospodársku oblasť Rakúska, Slovenska, Českej republiky a Maďarska. 

Systém je nastavený na verzie internetového vyhľadávača: Internet-Explorer 8.0+ alebo Firefox 3.5.+.

Jobtour ponúka možnosť bezplatného cezhraničné porovnania povolaní, s nimi súvisiacim vzdelaním a kvalifikáciami. Okrem toho táto platforma poskytuje dôležité informácie týkajúce sa výkonu povolania v susednej krajine a tiež informácie o zamestnávaní uchádzača o prácu zo susednej krajiny.

Momentálne je na webovej stránke k dispozícii 150 povolaní, ktoré sú k dispozícií zodpovedajú aktuálnym požiadavkám trhu práce v regióne a boli cielene vybrané sociálnymi partnermi a úradmi práce z regiónu. Povolania môžu byť vyhľadávané cez políčko „vyhľadávanie povolania“ ako aj cez bod v menu „zoznam povolaní“. V Faqs (frequently asked questions) obdržíte užitočné informácie o obsahu a používaní tejto webovej stránky.

S ukončením prechodného obdobia odpadá od 1. mája 2011 potreba pracovného povolenia pre všetkých EU-občanov s výnimkou Rumunska a Bulharska.  
Od tohoto dátumu platia dve základné slobody EU občanov a to "sloboda pohybu pracovníkov" a "slobodné poskytovanie služieb". Každý občan členského štátu má právo pracovať a poskytovať služby v inom členskom štáte.

Jobtour je platformou pre porovnanie povolaní. Pre vyhľadávanie voľných pracovných miest Vám môžeme odporučiť tieto linky:

Jobtour je kooperáciou troch cezhraničných, EU podporovaných, projektov.

  • NetLab (Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT)
  • ÜBI/NIZ (Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň-Bratislava)
  • EXPAK AT.CZ (Česko-rakouská akademie expertů)  

Porovnanie povolaní medzi CZ-HU-SK je z finančných dôvodov momentálne možné len v nemeckom jazyku.